pribyslav@ekomontltm.cz

Žumpa je nádrž, která slouží k zachycení a sběru odpadní vody z různých typů objektů, jako jsou chalupy, chaty, provozovny, rodinné domky, obchody, dílny, restaurace, penziony a zemědělské stavby. Na rozdíl od čistíren odpadních vod, žumpa není určena k čištění vody, ale pouze k jejímu shromažďování. Je nezbytné ji pravidelně vyprazdňovat, aby nedošlo k přetečení.

Žumpy se obvykle používají tam, kde není možné odpadní vodu odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo kde není ekonomicky proveditelné čištění v malých čistírnách odpadních vod. Jsou to bezodtokové, vodotěsné nádrže, do kterých nelze instalovat odtok nebo přeliv.

Důležitou součástí údržby žumpy je pravidelná kontrola a vyprazdňování obsahu. Odpad z žumpy musí být likvidován v souladu s příslušnými environmentálními předpisy, například odvozem do čistírny odpadních vod nebo jinými způsoby stanovenými normami (např. ČSN 756081). Místo pro skladování odpadů musí být vybráno tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí a v souladu s platnou legislativou.

jímky, septiky - ekomont přibyslav - betonové výrobky 4

Jímka je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž, kterou tvoří vlastní válcová, nebo obdélníková nádrž, víko nádrže, komínek a zákrytová destička. Jímka je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody. Jímka je ve standardním provedení pojezdná osobním automobilem (B125), při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko jímky zesílit (D400 – provádíme za příplatek).

Kruhové žumpy

Jímka SK 220 - 2,2

Objem: 2,2m3
Celková hmotnost: 3,3t
Max. břemeno: 2,5t

Cena (bez DPH): 13 400,-
Cena (s DPH): 16 214,-

Jímka SK 230 - 3,0

Objem: 3,0m3
Hmotnost: 3,6t
Max. břemeno: 2,8t

Cena (bez DPH): 18 700,-
Cena (s DPH): 22 627,-

Jímka SK 220 - 4,4

Objem: 4,4m3
Hmotnost: 4,25t (celkem)

Cena (bez DPH): 26 100,-
Cena (s DPH): 31 581,-

Jímka SK 230 - 7,7

Objem: 7,7m3
Hmotnost: 6,7t
Max. břemeno: 5t

Cena (bez DPH): 37 300,-
Cena (s DPH): 45 133,-

Jímka SK 280 - 9,5

Objem: 9,5m3
Hmotnost: 7,7t
Max. břemeno: 6t

Cena (bez DPH): 40 200,-
Cena (s DPH): 48 642,-

Jímka SK 210 - 10,5

Objem: 10,5 m3
Hmotnost: 6,9t (celkem)

Cena (bez DPH): 43 500,-
Cena (s DPH): 52 635,-

Jímka SK 280 - 25,0

Objem: 25m3
Hmotnost: 13.5t (celkem)

Cena (bez DPH): 88 700,-
Cena (s DPH): 107 237,-

Napište nám

Obdelníkové žumpy

Jímka SL 130 - 1,75

Objem: 1,75m3
Hmotnost: 2,0t (celkem)

Cena (bez DPH): 11 300,-
Cena (s DPH): 13 673,-

Jímka SL 140 - 3,8

Objem: 3,78m3
Hmotnost: 5,9t (celkem)

Cena (bez DPH): 23 300,-
Cena (s DPH): 28 193,-

Jímka SL 210 - 5,7

Objem: 5,70 m3,
Hmotnost: 6,2t

Cena (bez DPH): 32 800,-
Cena (s DPH): 39 688,-

Jímka SL 150 - 5,9

Objem: 5,9m3
Hmotnost: 7t
Max. břemeno: 5t

Cena (bez DPH): 33 600,-
Cena (s DPH): 40 656,-

Jímka SL 215 - 8,6

Objem: 8,6m3
Hmotnost: 8,5t
Max. břemeno: 6,5t

Cena (bez DPH): 39 600,-
Cena (s DPH): 47 976,-

Jímka SL 160 - 13,0

Objem: 13 m3
Hmotnost: 11,5t
Max. břemeno: 8t

Cena (bez DPH): 55 300,-
Cena (s DPH): 66 913,-

Jímka SL 230 - 16

Objem: 16 m3
Hmotnost: 13,3t
Max. břemeno: 10t

Cena (bez DPH): 66 000,-
Cena (s DPH): 79 860,-

Jímka SL 280 - 22

Objem: 22 m3
Hmotnost: 18t
Max. břemeno: 14t

Cena (bez DPH): 85 600,-
Cena (s DPH): 103 576,-

Jímka SL 290 - 40

Objem: 40 m3
Hmotnost: 24,2t (celkem)

Cena (bez DPH):160 000,-
Cena (s DPH): 193 600,-

Napište nám