pribyslav@ekomontltm.cz

Septik je nádoba určená k částečnému čištění odpadní vody, která je rozdělena do několika oddělených komor, skrz které odpadní voda postupně prochází. Efektivita septiku je závislá i na počtu komor; čím jich je více, tím lépe se usazují nečistoty a čištění je účinnější. Nicméně většinou septik sám o sobě nedokáže dostatečně efektivně čistit odpadní vodu a je třeba ho doplnit o další čisticí mechanismus. Často se doporučuje kombinace se zemním štěrkovým nebo pískovým filtrem, který se připojuje za septik a dokáže vodu dostatečně vyčistit.

Taková kombinace může dosáhnout účinnosti srovnatelné s čistírnou odpadních vod. Při používání septiku je nezbytné získat povolení od příslušného úřadu pro ochranu životního prostředí, který stanoví podmínky jeho používání. Je také nezbytné nechat si zpracovat projekt od specialisty v oboru vodohospodářských staveb. Tento způsob zpracování odpadních vod je dlouhodobě finančně výhodnější než tradiční žumpa.

jímky, septiky - ekomont přibyslav - betonové výrobky 4

Septik je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž, kterou tvoří vlastní obdélníková nádrž (rozdělená do 3 samostaných komor = 3komorový septik), víko nádrže, 2 komínky a 2 zákrytové destičky. Mezi jednotlivými komorami jsou umístěny norné stěny, které prodlužují dráhu proudící vody a tím zvyšují účinnost septiku. Jímka, tvořící korpus septiku, je vyrobená z armovaného betonu se speciální přísadou, která zaručuje vodotěsnost. Standardně je natřena penetračním nátěrem (zevnitř nebo zvenčí). Tento výrobek je určen k zabudování do země, a to i v případě výskytu spodních vod. Horní hrana jímky musí být umístěna nad hladinou podzemní vody.

Septik je ve standartním provedení pojezdný osobním automobilem B125, při pojezdu většími auty popř. při umístění pod komunikaci je nutné víko septiku zesílit (D400 provádíme za příplatek).
Samotný septik v dnešní době nestačí na číštění vody (účinnost 60-80%), proto se používá v kombinaci s dalšími zařízeními, která musí navrhnout projektant vodohospodářských staveb. Musíte také zajistit povolení na vypouštění vyčištěné vody od příslušného vodoprávního odrgánu….

Septik SL 150 - 5,9s

Objem: 5,9m3
Hmotnost: 7,2t (celkem)

Cena (bez DPH): 45 100,-
Cena (s DPH): 54 571,-

technický list

technický výkres

formát dwg

formát fbx

formát skp

Septik SL 215 - 8,6s

Objem: 8,5m3
Hmotnost: 8,6t (celkem)

Cena (bez DPH): 53 000,-
Cena (s DPH): 64 130,-

technický list

technický výkres

formát dwg

formát fbx

formát skp

Napište nám